ชี้แจง

posted on 19 Aug 2012 17:17 by is1td18puy
บล็อคนี้จะเป็นส่วนนำเสนอผลงานวิชา IS1
ของโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง ช้างไทย 
ของ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 นะจ่ะ :)

Comment

Comment:

Tweet